Уставные документы ПАО "Днепрометиз"

1. Статут ПАТ «Дніпрометиз» (чинна редакція від 17.05.2016р.) (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

2. Кодекс корпоративного управління - 2016 (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

3. Положення про Виконавчий орган - 2016 (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

4. Положення про Загальні збори - 2016 (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

5. Положення про Наглядову раду - 2016 (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

6. Положення про Ревізійну комісію - 2016 (Дата оприлюднення: 23.05.2016р.)

7. Положення про загальні збори акціонерів

8. Положення про наглядову раду

9. Положення про виконавчий орган

10. Положення про ревізіонну комісію

11. Кодекс корпоративного управління

12. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

13. Проспект емісії акцій

14. Свідоцтво платника ПДВ

15. Виписка з ЄДРЮОФОП (станом на грудень 2014р.)

16. Виписка з ЄДР станом на 15.04.2015р. (Дата оприлюднення: 20 квітня 2015р.)

17. Витяг з ЄДР станом на 17.03.2016р. (Дата оприлюднення: 29.03.2016р.)

18. Статут (редакція від 24.05.2012р., втратив чинність.)